Navigation
Home Page

Urdd 2018

Choir 2018 Urdd Eisteddfod 10.03.18

Choir at the Urdd Eisteddfod.

Parti Unsain - Siopa

Still image for this video

2nd at Years 5&6 Recitation

Still image for this video

2nd at Years 3&4 recitation

Still image for this video

3rd at years 3&4 Recitation

Still image for this video

URDD Disco Dancers - 06.03.18

This is "URDD Disco Dancers - 06.03.18" by Penygaer School at Ysgol Y Strade

Years 5&6 Recitation - Dyn Y Tywydd

Dyn y Tywydd 

 

Neithiwr ar y teledu, 

Roedd y dyn â'r map yn sôn 

Am dywydd Cymru heddiw 

O Fynwy i ben draw Môn. 

 

Bydd hi'n braf bore fory  

Ar hyd a lled Cymru. 

 

Erbyn amser cinio 

Bydd yr haul yn cilio. 

 

Erbyn amser te  

Bydd cymylau yn y De . 

 

Ar ddiwedd y pnawn 

Cawodydd a gawn 

 

Gydar nos bydd taranau 

Ar hyd y glannau. 

 

Ond pan godais heddiw 

Edrychais yn syn.  

Roedd eira ym mhobman 

Ar byd yn wyn  

Un sy'n dweud celwydd 

Yw dyn y tywydd.


Top