Navigation
Home Page

Siopa

Siopa Chorus.mp3

Rwy’n mynd hyd y lonydd

Ar ras fel negesydd,

A’r troli fel mynydd,

O! siopa, siopa,

Rwy’n siopa bob wythnos

I’r teulu i gyd.

Siopa V1.mp3

Rwy’n mynd i Tesco mawr y dre

Rwy’n cerdded mewn a dweud ‘Hwrê!’

Rwy’n gwthio troli rownd y lle

A gwario’r pres i gyd.

Siopa V2.mp3

Mae’n rhaid cael sebon i lanhau,

A marmalêd a chnau,

Ac afalau – pwys neu ddau,

A chacen fawr i de!

Siopa V3.mp3

Rhaid prynu jam a siwgwr gwyn,

A ffrwythau ffres nid ffrwythau tun,

Mae Mam yn blino erbyn hyn,

A minnau wrth fy modd!

Siopa V4.mp3

Ac wrth y til mae losin du,

Y losin gorau, wir i chi,

A ydw i’n haeddu dau neu dri

Am wneud fy ngwaith mor dda?


Top